Hoàn Thành Lắp dựng Vận Thăng Hàng Công Trình Ngân Hàng ACB Bến Tre