Hoàn Thành Lắp Dựng CT17 & CT18 Công Trình Lavida Vũng Tàu