Hoàn thành công tác lắp dựng cẩu J125 Lavida Vũng Tàu