Hoàn Thành Lắp Giằng Cẩu Tháp QTZ63(5013) Tân An - Long An