Hoàn Thành Công Tác Di Dời Cẩu Tháp Sang Vị Trí Mới Công Trình Lavida Vũng Tàu