Chéo, Mâm, Thang

Chéo, Mâm, Thang

  • Cho thang mm

 

Chéo giàn giáo

- Chiều dài: 1710mm và 1960mm

- Ống thép: D21

- Độ dày: 1.2, 1.4mm

- Chất liệu: Sơn dầu, Mạ kẽm 

Mâm Dàn Giáo 1600 x 360 x 1.2mm, có móc khóa có kích thước như sau: 

- Chiều dài: 1600mm

- Chiều rộng: 310mm; 360mm

- Độ dày: 1.2mm

- Chất liệu: Sơn dầu, Mạ kẽm 

Thang giàn giáo

Cầu thang giàn giáo dùng cho Giàn giáo khung 1.7m

Thang giàn giáo 1.7m có kích thước: 

- Chiều dài: 2350mm

- Số bậc 7

- Chiều rộng: 480mm

Bình luận